Կապ

«168 ԺԱՄ» ՍՊԸ

Գրանցման վկայականը՝ 03Ա065919, 06.09.2004թ.

Հասցեն՝ Երևան, 375010, Պուշկին 3Ա, երկրորդ հարկ

Հեռախոսահամար՝ (374-10) 58-48-31

Էլեկտրոնային հասցեներ՝ [email protected], [email protected]